Missie

V.A.N.L.A. staat voor Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Achtkarspelen

Vanla is een dynamische vereniging in de Friese Wouden gelegen in het oosten van Friesland. De leden hebben oog voor het in stand houden van het bijzondere coulissenlandschap. Mede door de inspanningen van Vanla is dit biodiverse cultuurlandschap in de gemeente Achtkarspelen goeddeels in tact gebleven. Daarnaast is er een open gebied waar veel gedaan wordt aan weidevogelbeheer. Toch  is er voor de boeren ruimte gebleven om een economisch bedrijf te runnen.De melkveebedrijven zijn vooral grondgebonden. Er is een gezonde relatie tussen de hoeveelheid vee en grond, wat de milieubelasting beperkt. Bij Vanla is in de jaren 90 het werken volgens het kringloopprincipe van bodem-plant-dier uitgevonden. Het vond navolging in heel Nederland. Bij Vanla schromen ze niet om vernieuwend bezig te zijn. Het nieuwste project heet ‘Boomwal als apotheek van vee en bron van biodiversiteit’. De vereniging heeft creatieve leden die het bedenken en ook uitvoeren. http://www.snoeivee.nl