Project: Boomwal als apotheek voor het vee

Wij – VANLA, Nordwin College, Van Hall-Larenstein, Landschapsbeheer Friesland, KennisCentrum voor Natuur en Leefomgeving en Stichting Wrâldfrucht – zijn een 4-jarig project gestart met als titel ‘Boomwal als apotheek voor het vee’ in de gemeente Achtkarspelen.

Voor dit project hebben we een aparte website: www.snoeivee.nl