Jonge beleidsadviseurs op onderzoek


©Fokke Ophuis

De leerlingen van groep 7 en 8 van ‘t Holdersnest uit Harkema en De Wâldiik uit Boelenslaan zijn benoemd tot beleidsadviseurs van provincie Fryslân. De leerlingen kregen van gedeputeerde Klaas Fokkinga de opdracht onderzoek te doen naar kringlooplandbouw om het landbouwbeleid beter en gezonder te maken. Voor het ECOLE-project wordt er toegewerkt naar een eindpresentatie. Op 22 april 2021 zullen de leerlingen hun slimme tips en praktische adviezen presenteren aan de gedeputeerde Klaas Fokkinga.

Vel en Vanla
De leerlingen bezochten twee melkveebedrijven in Achtkarpelen om verschillende perspectieven over kringlooplandbouw te ontdekken. Ze leveren hun melk aan verschillende fabrieken, en de bedrijfsvoering verschilt van elkaar. De twee hebben de liefde voor de dieren en het landschap gemeen. Beide bedrijven zijn, elk op hun eigen manier, experts op het gebied van kringlooplandbouw.
In de jaren negentig werd er door Vereniging Eastermars Lânsdouwe en Vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Achtkarpelen (Vel en Vanla) gewerkt aan het mineralenproject. Allerlei experimenten hebben plaatsgevonden op het gebied van kringlooplandbouw. De kennis die in al die jaren bij de Vanla is opgedaan willen de leden graag overbrengen op de jongere generatie.

Coulissenlandschap
Als echte beleidsadviseurs gingen de leerlingen op onderzoek uit voor het formuleren van hun eigen onderzoeksvragen. Als je plannen wilt gaan maken moet je eerst weten waar je vandaan komt om te weten waar je heen wilt. De kinderen doken in de landschapsgeschiedenis van Friesland en voornamelijk van hun eigen gemeente Achtkarspelen. Daarna gingen de kinderen op excursie om het ondernemen in het coulissenlandschap in het Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden te ontdekken.
Bij Mts H. van der Veen & J. de Vries in Surhuizum lag de focus op het duurzaam produceren van melk en het verwaarden van CO2 uit de houtsingels. Bij Maatschap Bloemhoff in Surhuisterveen lag de focus op bodemgezondheid en biodiversiteit. De leerlingen van ’t Holdernest en De Wâldiik kregen van de melkveehouders de opdracht de kennis die ze hebben opgedaan met elkaar te delen. Op deze manier willen de veehouders de samenwerking tussen de scholen stimuleren.

Tour de poep
Bij beide bedrijven deden de kinderen een ‘Tour de poep’. De eerste reactie van de kinderen was: “ieuw….” Juf Jellie van De Wâldiik: “Ik had op school voor de grap gezegd dat jullie poep met de handen moesten onderzoeken en nu is het ook nog echt zo.” De kinderen kregen een zoekplaat en met behulp daarvan konden ze zien welke insecten ze hadden gevonden. Ook werd er gebruik gemaakt van de app Obsldentify om insecten te determineren. Het poeponderzoek hielp de kinderen om kringlopen te visualiseren. Door zelf te voelen, te ruiken en te zien kwamen ze tot de ontdekking dat mest van een koe er wel vies uitziet, maar niet stinkt en dat goede mest een onmisbare schakel is in kringlooplandbouw.

Meer informatie over het ECOLE-project: https://www.singelland.nl/het-drachtster-lyceum/nieuws/start-ecole-project-op-het-drachtster-lyceum

 

©Fokke Ophuis

©Fokke Ophuis

©Fokke Ophuis

©Fokke Ophuis

©Fokke Ophuis

©Fokke Ophuis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *