Bodem-plant-dier- systeem werpt zijn vruchten af. (deel I) Betere benutting dierlijke mest 28-02-2002

In weekblad Boerderij wordt ingegaan op de resultaten van de PMOV (waaronder de Vel en Vanla) bedrijven die werken volgens het kringloop principe. Wat opvalt is de hogere C/N verhouding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *