Nieuwsbrief Vanla Feb. 2023

                                

                                  Nieuwsbrief Vanla

Drogeham, februari 2023

Vanla boeren nog steeds koplopers

De Landbouw is volop in het nieuws. Soms positief, maar ook dikwijls negatief. Denk maar aan het stikstofbeleid van politiek Den Haag. In de media wordt vaak met het vingertje gewezen naar de landbouw en dan met name naar de veehouderij. Milieu technisch schijnen de boeren weinig goeds te doen, zo is de teneur in de dagbladen en de actualiteitenprogramma’s voor de tv. Of het inderdaad zo is, daar kun je flink wat boompjes over opzetten. Vaak komt het er op neer dat de waarheid ergens in het midden ligt. Dat we moeten bewegen is een ding dat zeker is. Maar hoe ver we moeten bewegen is een interessante vraag.

In de 90 er jaren waren de Vanla boeren samen met de collega’s van de Vel in Eastermar koplopers als het ging om terugdringen van het overschot aan stikstof. Zowel naar de lucht als naar het grondwater. Met het Mineralenproject Vel/Vanla leerden we hoe de stikstofbenutting hoger kon worden. Anders gezegd met minder imput van stikstof toch dezelfde opbrengsten halen. Kringlooplandbouw was de clou. De Wageningse onderzoeker Jaap van Bruchem leerde ons een eiwitarm en structuurrijk rantsoen te voeren. Dat werd door de Vel/Vanla boeren met succes toegepast en daardoor scoorden we een stuk beter dan de rest van Nederland.

Nu zijn we zo’n 25 jaar verder. Eén van de dingen die de overheid van de veehouders vraagt is minder eiwit voeren. Dat hadden wij een kwart eeuw geleden al geleerd. Mogen we voorzichtig stellen dat ze dat in Den Haag hebben afgekeken van de Vel/Vanla boeren???

Interessant is om te zien of wij als koplopers van toen nog steeds beter scoren dan onze landelijke collega’s. Frank Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand heeft de cijfers van de 60 deelnemende bedrijven die meededen aan het Mineralenproject Vel/Vanla. Van die bedrijven hebben we zover als mogelijk de Kringloopwijzer 2021 opgevraagd. Nu blijkt dat op deze bedrijven, waar dikwijls een bedrijfsopvolger de scepter zwaait, de verliezen naar water en lucht een stuk lager liggen dan in de rest van Nederland! Het buorkjen volgens de ‘Vel/Vanla methode’ wordt hier dus nog steeds succesvol toegepast. Eigenlijk zou Den Haag de koplopers moeten belonen vanwege goed gedrag. Geen bufferstroken in ons kleinschalige coulissenlandschap, om maar eens wat te noemen…

Nieuw project van start

‘Boeren tussen Boomwallen’ is het vervolg van het Vanla project ‘Boomwal als apotheek voor vee en bron van biodiversiteit’. Dit gaat binnenkort eindelijk van start. Het kernteam is druk om alle programma onderdelen in een vorm te gieten. Vanla en de NFW hebben samen de aanvraag gedaan. Voor een kleine vereniging als Vanla is het moeilijk om de financiering voor een project rond te krijgen. Daarom doen we het samen met de NFW. Het groen licht voor de subsidieaanvragen heeft erg lang op zich doen wachten. Vandaar dat er meer dan 2 jaar zit tussen het eindigen van het Vanla project en het opstarten van het vervolg.

Op 8 maart staat de startbijeenkomst gepland in ‘De Hege Stins’ (naast Hervormde kerk) te Eastermar. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom.

Nieuwe bestuursleden:

Hartger Pietersma uit Twijzel en Gerdy Lettinga uit Surhuizum zijn nieuw toegetreden tot het bestuur van Vanla. Gerdy heeft de boekhouding overgenomen van Auke Sietzema. Hartger is algemeen bestuurslid en heeft veel kennis van bomen, struiken en planten.

De Vanla klepelmaaier voor het snoeien van braamstruiken is te huur bij Auke Sietzema (06-156 017 63). Houdt wel rekening met de regels voor het agrarisch natuurbeheer. Zo mag er in het broedseizoen niet geklepeld worden.

De algemene ledenvergadering van 2023 zal een gecombineerde binnen en buiten bijeenkomst worden. Binnen voor het officiële gedeelte en buiten voor een excursie. De planning is om dit in het voorjaar te doen wanneer alles groeit en bloeit. De uitnodiging volgt later.

Nieuws van Vanla is te vinden op de website www.vanla.nl en de Facebookpagina van Vanla. Daarnaast is er ook veel te vinden op www.snoeivee.nl

Een groet van het bestuur

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *