Nieuwsbrief Vanla

Onderstaande nieuwsbrief is deze winter via de mail naar de leden van Vanla gestuurd.

Nieuwsbrief Vanla

Een ledenvergadering organiseren met Covid-19 is lastig. Om onze leden op de hoogte te houden met het reilen en zeilen van de vereniging, sturen we deze nieuwsbrief.

Project ‘Boomwal is de apotheek van vee en bron van biodiversiteit’
Het project is in het najaar (tijdelijk) afgelopen. Het betrof een subsidieperiode van één jaar. De insteek is een project van tenminste 4 jaar. Momenteel wordt gewerkt aan een vervolg op het eerste jaar. Vanla wordt daarin geholpen door projectleider Henk Pilat van Stichting Wrâldfrucht.

In het afgelopen jaar hebben twee studentes van Van Hall Larenstein voor hun afstudeeropdracht onderzoek gedaan op de bedrijven van Jelsma in Twijzel en Hoeksma in Drogeham naar het vreetgedrag van koeien aan bomen en struiken. De uitkomsten waren opzienbarend. Het blijkt dat veel koeien met regelmaat blaadjes van bomen/struiken aten. Vooral van de braamstruiken werd veel gesnoept.

Een andere groep studenten van Van Hall Larenstein hebben deze zomer op dezelfde bedrijven onderzoek gedaan naar insecten en nachtvlinders in elzensingels. De cijfers lieten zien dat in een dichte singel met veel biodiversiteit ook veel insectenleven te vinden was. Hun onderzoek heeft aangetoond dat er een relatie is tussen de kwaliteit van een singel en de hoeveelheid insecten en nachtvlinders.

Een groep MBO studenten van het Nordwin College hebben voor het vak ‘regioleren’ een opdracht uitgevoerd op het bedrijf van Wytze en Anita de Vries. Zij moesten een geschikt kruidenmengsel uitzoeken voor een perceelsrand langs een elzensingel.

Bij Mts. Bloemhoff in Surhuisterveen is een bijenweide aangelegd. Burgemeester Brouwer heeft er met een groep kinderen uit Achtkarspelen aan meegeholpen. Dit gebeurde in samenwerking met vrijwilligers van Vanla en Brommels. Jeugdlid Bram Bloemhoff heeft er een filmpje van gemaakt. Het is te bekijken via het YouTube kanaal van: bit.ly/bijenkasteel

Nieuwe pilot
In samenwerking met Vanla en Stichting Wrâldfrucht is onlangs de pilot ‘versterking insectennetwerk Surhuisterveen’ bij Mts. Bloemhoff van start gegaan. Met een subsidie van Provinsje Fryslân worden er landschapselementen hersteld en de bijenweide zal worden geoptimaliseerd. Kennisdeling, educatie en monitoring van o.a. insecten, dag -en nachtvlinders zal een belangrijke rol krijgen in dit geheel.

Om het project verder uit te dragen hebben Henk Pilat en Dictus Hoeksma lezingen gegeven. Er blijkt in den lande veel interesse te bestaan voor ons Vanla project.
De stuurgroep van het project heeft een bezoek gebracht aan het voedselbos van de familie Pilat in Buitenpost.
De deelnemers aan het project zijn afgelopen zomer op excursie geweest naar het bedrijf van Kees van Gaalen in de Alblasserwaard. Hij is één van de twintig ‘landschapsboeren’ die hun verhaal doen in het boek ‘Boer doet leven’, wat half december uitkwam. Ook Dictus Hoeksma hoort tot de selecte 20 geportretteerde in dit boek.

Via de snoeivee app hebben de deelnemende boeren contact en inspireren elkaar.

Afgelopen jaar is veel werk verricht aan de website Vanla.nl/snoeivee.nl. Vooral de database van bomen en struiken in de Wâlden op snoeivee.nl, waaraan nog steeds wordt gewerkt, bevat veel interessante informatie en wordt zeer regelmatig bezocht.
Op de Facebook pagina van Vanla staan geregeld nieuwtjes over de vereniging.

De Vanla klepelmaaier voor het snoeien van braamstruiken is voor leden te huur bij Auke Sietzema (06-156 017 63).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *