Partners & financiers

Deelnemende partners & financiers

VANLA

 • Contactpersoon: Dictus Hoeksma.
 • Expertise:
  • Kennis van de melkveehouderij, kennis van de boeren in het gebied.
  • Kennis van houtige gewassen en de aanleg, het ontwerp en beheer van de silvopastorale systemen (via boomverzorgingsbedrijf Tree Care, Hartger Pietersma).
 • Projectrol: medeontwikkelaar.
 • Taken & verantwoordelijkheden:
  • Draagvlak bij de boeren creëren voor het project, bekendheid bij de boeren creeëren voor het onderwerp en voordragen van deelnemende boeren.
  • Teeltbegeleiding en helpdesk voor de deelnemende boeren.
 • Bijenpact VANLA

Nordwin College (project)

 • Contactpersoon: Henk Pilat
 • Expertise: leiden van plattelandsontwikkelings-projecten.
 • Projectrol: Planontwikkelaar, projectleiding.
 • Taken & verantwoordelijkheden:
  • Bewaking voortgang project.
  • Voorzitter projectteam.
  • Interne en externe communicatie.

Nordwin College (onderwijs)

 • Contactpersoon: Ronald van Klinken.
 • Expertise: Kennis ‘natuurinclusief’ boeren.
 • Projectrol: Medeontwikkelaar.
 • Taken & verantwoordelijkheden:
  • Draagvlak creëren binnen MBO (docenten, studenten) voor het project;
  • Coördineren van de uitvoerende bijdrage van het MBO aan het onderzoek naar de silvopastorale systemen;
  • Initiëren van college’s binnen onderwijs over het onderwerp;
  • Bewaking voortgang binnen Nordwin.
 • Bijenpact Nordwin College

Van Hall-Larenstein

 • Contactpersoon: Wiepk Voskamp (lector) en Arjen Strijkstra (lector).
 • Expertise: Kennis van het Hoger Beroepsonderwijs, kennis van duurzame melkveehouderij en kennis van bijen en biodiversiteit.
 • Projectrol: Medeontwikkelaar.
 • Taken & verantwoordelijkheden:
  • Draagvlak creëren binnen HBO (docenten, studenten) voor het project;
  • Opzetten meerjarig onderzoeksprogramma en coördineren van het onderzoek in het eerste jaar naar de silvopastorale systemen;
  • Literatuuronderzoek ‘State of the art’ (Marieke Jelsma).
  • Initiëren van college’s binnen onderwijs over het onderwerp;
  • Bewaking voortgang binnen Van Hall Larenstein.
 • Bijenpact Van Hall Larenstein

Landschapsbeheer Friesland

 • Contactpersoon: Foppe van der Meer.
 • Expertise: Kennis van de Natuur- en Landschap van de NFW; Ervaring met het organiseren van burgerparticipatie bij biodiversiteit initiatieven.
 • Projectrol: Medeontwikkelaar.
 • Taken & verantwoordelijkheden:
  • Draagvlak creëren bij Natuurorganisaties voor het onderwerp;
  • Burgerinitiatief ter ondersteuning van het project realiseren.
 • Bijenpact Landschapsbeheer Friesland (volgt nog)

KennisCentrum voor Natuur en Leefomgeving (KCNL)

 • Contactpersoon:
 • Expertise:
 • Projectrol: Financier.
 • Taken & verantwoordelijkheden:

Stichting Wrâldfrucht / Wâldpyk

 • Contactpersoon: Frank Dankmeijer
 • Expertise: PR & Marketing.
 • Projectrol: Ondersteuning PR-groep Snoeivee, bureaumanagement, ondersteunen projectleider.
 • Taken & verantwoordelijkheden:
  • Website bouw;
  • Ondersteuning PR-acties project.
 • Bijenpact Stichting Wrâldfrucht